Навчальний план

Наказ МОН України
від 20.04.2018 №408 Таблиця 2
до Типової освітньої програми

Навчальний план
Школи онлайн Grand-Expo
Старша школа
2020-2021 навчальний рік

А також Smart-програма, яка включає в себе те, що потрібно в житті.

Кількість годин на тиждень у класах
Предмети 10 11
Базові предмети 1 27 (29) 26 (28)
Українська мова 2 2
Українська література 2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова 2 2 2
Історія України 2 2
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 3 3
Біологія і екологія 2 2
Географія 2 2
Фізика і астрономія 3 4
Хімія 2 2
Фізична культура 4 0 0
Захист Вітчизни 1 1
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 3 3
Додаткові години 1 на профільні предмети, окремі базові предмети,
спеціальні курси, факультативні курси та індивідуальні заняття
8 (6) 9 (7)
Іноземна мова за вибором учня: (латина, французька, іспанська, німецька)
Інформатика (ІКТ-студії)
Професійні студії
Бізнес-студії
Предметні студії
Мистецькі студії
Проектні студії
8 8
Гранично допустиме тижневе навчальне навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

1 У дужках подано кількість годин для закладів освіти з навчанням мовою корінного народу, національної меншини.
2 За наявності належних умов заклад освіти може збільшувати кількість годин на вивчення іноземної мови, використовуючи додаткові години.
3 Мова і література корінного народу, національної меншини входить до базових предметів лише для закладів освіти з навчанням мовою, корінного народу, національної меншини. В інших закладах освіти цей предмет може обиратися за потреби самим учнем за рахунок додаткових годин.
4 Години фізичної культури не входять до гранично допустимого тижневого навантаження на учня.

А також Smart-програма, яка включає в себе те, що потрібно в житті.